Online

2009-II
 • Berndt M. — Tapasztalatok és gondolatok a stratégiai zajtérképekre épülő „intézkedési tervek” elkészítése kapcsán
  kivonat | pdf
  Kivonat — A 2002/49/EC Európai Direktívának és a magyar zajszabályozási előírásoknak megfelelően a főváros és környékének első stratégiai zajtérképe és az ehhez tartozó intézkedési terv elkészült. A cikk a projekt műszaki tapasztalataival foglalkozik, bemutatja az eredményeket és javaslatot ad az alkalmazásra, valamint az adatbázis kiterjesztésére a közeljövőben.
  Abstract — According to the European Directive 2002/49/EC and to the Hungarian noise regulations, the hungarian capital Budapest, and the agglomeration have recently finalized the first strategic noise map and the action planning process. This article deals with the technical experiences of the project, shows its the results and offers proposals for the application and expansion of the database in the near future.
 • Pfliegel P. — Microflown — Az akusztikai mérések újszerű eszköze
  kivonat | pdf
  Kivonat — A jelen cikkel induló sorozat célja megismertetni az olvasót egy korszerű akusztikai eszközzel, a microflownnak elnevezett részecskesebesség-mérővel. Az első cikk az eszköz működési elvét, főbb jellemzőit, megvalósítási módjait és a környezeti paraméterek hatásait ismerteti. A sorozat további cikkei a részecskesebesség-mérő más hang- és rezgésérzékelőkkel szembeni előnyeit, illetve alkalmazási területeit kívánják bemutatni.
  Abstract — A series of papers aim to present a novel acoustic device, a particle velocity sensor, known as microflown. The first paper describes the operation principle, main features and realizations of the device, as well as the influence of ambient factors. Further papers present the advantages of the microflown compared to other sound and vibration sensors and show areas of its application.
 • Szakács Gy. — Hogy kint maradjon a lárma...
  kivonat | pdf
  Kivonat — A helyiségek közlekedési zaj elleni védelmével és a homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményeivel több új hazai jogszabály és szabvány is foglalkozik. A cikk összefüggéseiben vizsgálja ezek szabályozó hatását. Rámutat, hogy milyen ellentmondások találhatók a műszaki szabályozás elemei között: a követelmények szabályozásának módjában, a követelmények teljesítésének feltételeiben, a mértékadó közlekedési zaj értelmezésében. A cikk javaslatokat is ad az ellentmondások feloldására.
  Abstract — Some new pieces of legislation and standards have been recently issued about the protection of rooms against traffic noise and sound insulation requirements of façades. This article analyses their interconnection and regulating effect. It points out that there is incoherency between elements of technical rules in the way of the determination of requirements; the conditions of fulfilment and the interpretation of effective traffic noise level. It gives suggestions to resolve the inconsistency.
 • Wersényi Gy. — Konvolúciós megoldások hangtérszimulációs feladatokhoz II.
  kivonat | pdf
  Kivonat — A hangtérszimulációs eljárások egyik legfontosabb része, amikor a nyers hanganyagot a szükséges térinformációval ,,ellátjuk''. Ennek során manapság digitális jelfeldolgozási eljárásokkal hozunk létre irányinformációt, térérzetet, utózengést (auralizáció). A konvolúciót megvalósíthatjuk a frekvenciatartományban és a mai számítástechnika segítségével az időtartományban is. Ebben a cikkben ismeretterjesztő jelleggel néhány lehetőséget mutatunk be: ismert hangfeldolgozó- és teremakusztikai programokat, másrészt Matlab alatt megvalósítható és futtatható környezetben is létező megoldást. Továbbá bemutatunk egy binaurális felvevőrendszert, amely a fenti algoritmusokat kiszolgálhatja a hangtérszimulációs feladatok során.
  Abstract — The most important part of the sound field reproduction is the simulation of spatial and directional information (auralization). Digital signal processing methods help us to add this directional information, the feeling of room size or reverberation. This can be realized in the frequency domain and using state-of-the-art computer technique, also in the time domain. This paper presents some methods and software applications to render fast convolution of input data and impulse response. Some commercially available software solutions and a Matlab application will be introduced, as well as a binaural recording system that can assist such sound field simulations.
© 2010 — Akusztikai Szemle Szerkesztősége, Rezidiuum Kft. | elérhetőség | jogvédelem