Online

2009-I
 • Fiala P. — Épületrezgések és beltéri zaj előrebecslése csatolt numerikus modellel
  kivonat | pdf
  Kivonat — A cikk célja a budapesti négyes metró zaj- és rezgésterhelési követelményrendszerének kialakításához használt numerikus modell bemutatása. Az elmúlt években kifejlesztett számítási modell földalatti és földfelszíni közlekedés által ébresztett talajrezgések épületekre gyakorolt hatását képes számítani. A modell segítségével illesztettük a metróalagút falára kiírt rezgéskövetelményeket a metróvonal környezetében levő lakóépületekben érvényes zajhatárértékekhez. A cikk ismerteti a modell elemeit, bemutatja a modell hitelesítéséhez és anyagjellemző paraméterek meghatározásához szükséges méréseket, majd bemutatja a követelményrendszer meghatározását.
  Abstract — This paper discusses the numerical model used to determine the vibration requirement of the new Budapest metro line. The model is able to predict the effect of traffic induced ground-borne vibrations and noise in buildings, and was used to match the the maximal allowed vibration level of the tunnel wall to the noise limits in buildings defined by the Hungarian standards. After briefly introducing the model elements and discussing model validation measurements, the determination of the requirements is presented.
 • Horváth Z., Molnár L. — Kovácsológép rezgéscsillapítása
  kivonat | pdf
  Kivonat — Az alapfokú egyetemi tanulmányok során gépek, gépalapok rezgéscsillapításával vajmi keveset foglalkozhat az ember. A leginkább érintett építőmérnöki tanagyag például csak nyúlfarknyi teret szentel a témának, és gyakorlatilag arra szorítkozik, hogy mekkora alaptestet kell egyes gépek alá helyezni, amely aztán közvetlenül a talajjal érintkeznek. A rezgéscsillapítási technológiák fejlődésével azonban ma már ehhez képest sokkal korszerűbb eljárások állnak rendelkezésre, az anyagok gazdag tárházáról nem is beszélve. A cikk rövid áttekintést ad a lehetséges megoldásokról, illetve a kevés hazai példa közül egy kovácsológép rezgéscsillapítási módját mutatja be — a figyelemre méltó mérési eredményekkel.
  Abstract — During undergraduate studies in Hungary, vibration isolation of machines and machine bases are virtually not discussed. In the curriculum of the closest field of engineering, civil engineering, the topic is explored only as far as how to calculate the necessary mass under a machine, directly on the ground. Due to the development of vibration isolating technologies, up-to date solutions are at our disposal, not to mention the wide range of materials. The article gives a brief overview of the possible vibration isolation solutions, and then focuses on a forging press isolation, one of the few examples in Hungary — with remarkable measurement results.
 • Nagy A.B. — Hangelnyelés a tojástartókon túl
  kivonat | pdf
  Kivonat — A hangelnyelés és hanggátlás definíciója után a cikk a szálas anyagok hangelnyelési mechanizmusát ismerteti, és értelmezi a reflexiós tényező és elnyelési tényező fogalmakat. Megmutatja, miért nem alkalmazható hangelnyelő burkolatként a tojástartó tálca, és e téves elgondolás okára is rámutat. A cikk második felében az utózengési idő segítségével a hangelnyelő anyagok zajvédelmi alkalmazásaival foglalkozik.
  Abstract — This paper first gives the definition of sound absorption and sound insulation, then explains the sound absorption mechanism of glass and mineral wool like materials, and introduces the parameters: reflection coefficient and absorption coefficient. Throughout this explanation, the popular and false belief of egg cartons being a good sound absorber is dissolved. In the second part of the paper the noise cancellation applications of sound absorbers are discussed by means of simple estimations of the reverberation time.
 • Parászka V. — A helyi zajvédelmi rendeletek keretei
  kivonat | pdf
  Kivonat — A cikk ismerteti mindazokat a tényezőket, amelyeket az önkormányzatoknak a helyi zajvédelmi rendeletek megalkotásnál figyelembe kell vennünk. Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos, az alkotmányban rögzített szabályok bemutatása után a cikk bemutatja a zajvédelmi helyi szabályok megalkotására vonatkozó konkrét és általános törvényi felhatalmazásokat, és javaslatot tesz az azok alapján megalkotásra kerülő szabályok jellegére. Az Alkotmánybíróság eddigi, a témában született döntéseinek feldolgozása alapján a cikk ismerteti, hogy a jogszabály előkészítés során milyen korlátozó tényezőket kell szem előtt tartani.
  Abstract — The aim of this article is to demonstrate the aspects that need to be taken into consideration by the local government representative bodies when preparing a decree on noise control. After outlining the constitutional rules in connection with the local government decrees, the article shows the general and particular authorities established by the law and makes recommendations on the features of this type of decrees. Based on the Constitutional Court's decisions the article outlines the limiting factors that have to be kept in mind when legislations are prepared.
 • Wersényi Gy. — Konvolúciós megoldások hangtérszimulációs feladatokhoz
  kivonat | pdf
  Kivonat — A hangtérszimulációs eljárások egyik legfontosabb része, amikor a nyers hanganyagot a szükséges térinformációval ,,ellátjuk''. Ennek során manapság digitális jelfeldolgozási eljárásokkal hozunk létre irányinformációt, térérzetet, utózengést (auralizáció). A konvolúciót megvalósíthatjuk a frekvenciatartományban és a mai számítástechnika segítségével az időtartományban is. Ebben a cikkben ismeretterjesztő jelleggel néhány lehetőséget mutatunk be: ismert hangfeldolgozó- és teremakusztikai programokat, másrészt Matlab alatt megvalósítható és futtatható környezetben is létező megoldást. Továbbá bemutatunk egy binaurális felvevőrendszert, amely a fenti algoritmusokat kiszolgálhatja a hangtérszimulációs feladatok során.
  Abstract — The most important part of the sound field reproduction is the simulation of spatial and directional information (auralization). Digital signal processing methods help us to add this directional information, the feeling of room size or reverberation. This can be realized in the frequency domain and using state-of-the-art computer technique, also in the time domain. This paper presents some methods and software applications to render fast convolution of input data and impulse response. Some commercially available software solutions and a Matlab application will be introduced, as well as a binaural recording system that can assist such sound field simulations.
© 2010 — Akusztikai Szemle Szerkesztősége, Rezidiuum Kft. | elérhetőség | jogvédelem