SzerzőkFolyóiratunk magyar vagy angol nyelvű dolgozatzokat vár közlésre a műszaki akusztika, a zaj- és rezgésvédelem, a hang- és stúdiótechnika, az építésztei akusztika, illetve a beszéd- és zenei akusztika, valamint pszichoakusztika, biológiai akusztika, fizikai akusztika, beszédtechnológia, rendelet és szabályozás, és minden egyéb hanghoz és rezgéshez köthető témakörökben.

A nyomtatásban megjelenő négy számban az akusztika iránt érdeklődő szakemberek és amatőrök számára hasznos és érdekes írásokat (esettanulmányok, ismertetők, stb.) várunk. A nagyobb terjedelmű, tudományos eredményeket részletező cikkek az internetes különszámban jelennek meg.

A cikkeket lektorálva közöljük. A benyújtott kéziratokat szakmai lektor bírálja el. A cikk akkor jelenik meg, ha a lektor a kéziratot (változatlan vagy a Szerző által javítandó/javított formában) elfogadja, valamint a Szerző jóváhagyja a javított cikk alapján elkészített, szerkesztett cikkpéldányt (kefelenyomatot).

A közlésre szánt kéziratok szövegét egyszerű szöveges dokumentumban (Word rtf formátum) kérjük benyújtani. A cikk szövegét ne szerkessze egybe a képekkel és táblázatokkal, azokat külön fájlban adja meg a későbbiekben leírtak szerint.

A szöveges dokumentum alapján legyen egyértelmű a kézirat tagolása, de külön formázást ne tartalmazzon. A kézirat szövege az alábbiakból áll:

  • Szerzők neve
  • Szerzők munkahelye
  • A felelős (kapcsolattartó) szerző email-címe
  • A cikk címe (esetleg alcímmel kiegészítve) magyar és angol nyelven
  • A cikk rövid tartalmi kivonata magyar és angol nyelven
  • A cikk kézirata fejezetekre, azon belül legfeljebb két szinten alfejezetekre tagolva (célszerű az Ms Word beépített Címsor/Heading 1-2-3 beépített stílusainak használata
  • Hivatkozások

Ábrák

A kézirathoz csatolt ábrákat egyenként, külön fájlban kérjük benyújtani. Az elfogadott formátumok: jpg, eps, ps, pdf. Minden csatolt ábrához magyar és angol nyelvű ábrafeliratokat kérünk megadni.

A kézirat szövegén belül minden egyes csatolt ábrára hivatkozni kell. Az ábrahivatkozások kéziratbeli megadási módja az alábbi:

"...A frekvencia és a hangnyomás kapcsolatát az (abra.eps) ábra mutatja.

[abra.eps nagyjából ide.]

Ábrafelirat: A frekvencia és a hangnyomás kapcsolata / Relation of frequency and sound pressure

Az (abra.eps) ábráról könnyen leolvasható, hogy a frekvencia növekedtével a hangnyomás is növekszik, aminek alapján...

Táblázatok

A táblázatokat az ábrákhoz hasonlóan külön fájlban (külön Word, Excel dokumentum vagy vektorgrafikus (.eps) formátumú képfájl) kérjük benyújtani. A táblázatok szövegen belüli elhelyezése és hivatkozása azonos az ábrák hivatkozásával.

Képletek

A képleteket a kézirat szövegével együtt kérjük benyújtani. A szövegen belül a képletekre az alábbi módon hivatkozzanak:

Az (1) egyenlet egy érdekes összefüggésre mutat rá, míg a (2) egyenlet nem igaz.

1 + 1 = 2    (1)

1 + 1 = 3    (2)

Hivatkozások

A kézirat szövegén a hivatkozásokat (Braun, 1977) formában kérjük megadni. Amennyiben egy szerző több, azonos évben megjelent művére hivatkoznak, használják a (Braun, 1997a), (Braun, 1997b), stb. formátumot. A hivatkozások feloldását a kézirat végén az alábbi formában kérjük megadni:

Braun1997a
Szerzők: James Braun, Michael Green
Cím: On the relation of Frequency and Sound pressure amplitude
Kiadvány: Proceedings of the 4th International Congress on Frequency and Amplitude
Szerkesztő: M. Blue
oldalak: 123-139
cím: London, Egyesült Királyság
év: 1997

Braun1997c
Szerzők: James Braun
Könyvcím: Acoustics
Kiadó: McGraw Hill
év: 1997

© 2010 — Akusztikai Szemle Szerkesztősége, Rezidiuum Kft. | elérhetőség | jogvédelem