Online

2009-IV
 • Fürjes A. T. — Stúdióépületek akusztikai kérdései az ajánlások és szabványok tükrében (folyt.)
  kivonat | pdf
  Kivonat — Az akusztikai tervezés, megvalósítás és ellenőrzés lépései természetes módon hangsúlyosabban fontosak az építtető és az üzemeltető számára egy stúdió komplexum esetében, azonban éppen a nem hétköznapi (gyakori) szituációk adhatnak okot a vitákra, mivel a szabványok inkább csak a hétköznapi szituációkat járják körül. Előzetes megállapodás híján a sajátos körülmények tisztázatlansága konfliktusokhoz vezet. Cikkemben a stúdiókkal kapcsolatos tervezői, kivitelezői, szakértői tanulságokat szeretném bemutatni és értelmezni.
  Abstract — Acoustic design, construction and verification are more evident to be important in the case of any studio complex. However, unusual situations may cause problems when interpreting acoustic criteria, because standards cover mostly usual situations only. The lack of an a priori agreement between the parties usually causes conflicts. In this paper I present possible conflicts and suggest solutions.
 • Hidegh G., Nagy A.B. — Akusztikai kamera a BME Híradástechnikai Tanszékén
  kivonat | pdf
  Kivonat — A cikk számítógépes szimulációk segítségével ismerteti az akusztikai kamera (véges fókusztávolságú nyalábformálás) működési elvét. Megmutatja a kereszt és spirál elrendezésű mikrofontömbök közötti főbb különbségeket, tárgyalja a geometriából és a működési elvből eredő hibákat (térbeli felbontás, térbeli aliasing, szóródás) és rámutat ezek lehetséges orvoslására, csökkentésére is. A szimulációs eredményeket egy egyszerű, 14 mikrofonból álló rendszerrel végzett kültéri méréssorozattal is alátámasztja. A cikk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszékén végzett önálló laboratóriumi munka alapján készült szakdolgozat összefoglalása.
  Abstract — This paper introduces the basic principles of acoustical camera (acoustical beamforming) by means of computer simulations. It shows the main differences between cross and spiral shape microphone arrays, describes the inherent errors of the geometry and the work principle (spatial resolution, spatial aliasing, dispersion) and gives also guidance on reducing these effects. The simulation results are validated and underlied by means of an open air measurement series performed with a array consisting of 14 microphones. The paper is the summary of student work and BSc Thesis prepared at the Department of Telecommunications of the Budapest University of Technology and Economics.
 • Pfliegel P. — Microflown -- Az akusztikai mérések újszerű eszköze
  kivonat | pdf
  Kivonat — A microflownnak elnevezett részecskesebesség-mérőről szóló cikksorozat záró része az eszköz néhány alkalmazási területét mutatja be. A cikk első része méréstechnikai alkalmazásokkal foglalkozik, bemutatva, mennyire egyszerű a hangintenzitás és az akusztikai impedancia microflownnal történő mérése, másrészt ismerteti az érintésmentes rezgésmérés, illetve a magas hőmérsékleten való hangnyomás-mérés lehetőségét. A második rész a különféle ipari és egyéb felhasználási területekre ad betekintést, például hangforrás lokalizálására, akusztikus kamerára, illetve szivárgásvizsgálatra. Azoknál az alkalmazásoknál, amelyeknél léteznek korábban kidolgozott, más elveken alapuló módszerek, röviden utalunk a módszerek közötti fő különbségekre. Az összefoglalásban röviden utalunk az eddigi hazai alkalmazásokra.
  Abstract — The last paper of series written on particle velocity sensor, known as microflown aim to present some of the device application areas. The first part of the paper deals with measurement applications, showing how easy is to measure sound intensity and acoustic impedance with microflown and presents the way of non-contact vibration measurement and possibility of sound pressure measurement on high temperature. The second part gives insight to some industrial and other applications such as acoustical imaging and leak testing. In cases, when an application working on a different principle already exists, we shortly refer to the main differences of the methods. In the summary, we shortly refer to the domestic applications done so far.
 • Varga L. — Univerzális analóg gitáreffekt paramétertranszformáción alapuló digitális vezérléssel
  kivonat | pdf
  Kivonat — A gitárelektronika közel nyolcvanéves történelmében a tervezők a zenészekkel karöltve megpróbálták az elektronikai technológia minden új elemét integrálni az iparnak eme szegmensébe. Mivel a zene maga egy szubjektív műfaj, ezért a vele kapcsolatos vagy az őt kiszolgáló termékekről értekezni is csak szubjektíven lehet. Ahogyan ma a különböző zenei stílusoknak, úgy a hozzájuk kapcsolható effekteknek is van legalább egy képviselőjük. Az évek során felhasznált technológia csak bővült, igazi váltás nem következett be. Ennek köszönhetően ma az elektroncsöves áramkörök ugyanúgy közkedveltek és megtalálhatóak a piacon, mint a legmodernebb digitális jelfeldolgozási technológiák. Dolgozatomban az általam tervezett eszközt, egy új, eddig még nem látott ötleteket alkalmazó tisztán analóg jelfeldolgozású digitálisan vezérelt gitártorzító effektet mutatok be. Univerzálisan alakítható hangzásvilágát az analóg áramköri megoldásoknak köszönheti, amelyek egyben a paraméterek számának jelentős növekedését is magukban hordozzák. E probléma megoldására szolgál a paramétertranszformáción alapuló digitális vezérlés, amely az áramkörök nagy paraméterszáma mellett kínál egyszerű kezelhetőséget a felhasználónak. Ismertetem az analóg és digitális áramkörök felépítését, ezt követően pedig részletesen foglalkozom a paramétertranszfromáció ezen területen történő alkalmazásával.
  Abstract — In the last 80 years of electronics guitar history, designers and musicians have explored nearly every new technological development in this particular segment of the industry. Given that music itself is a subjective genre, discussing music related products can only be subjective. Similarly to the various musical genres of today, related effects have at least one representative. For this reason, the technology applied over the years merely expanded without the emergence of any real changes. Due to this, electron tube circuits are just as popular and present on the market today as state-of-the-art digital signal processing technologies. In the first part of the article I present the design of my own device implementing new previously unexplored ideas. Although it is controlled digitally, it is a guitar distortion effect that utilizes purely analog signal processing. The overall feel of the sound can be universally shaped thanks to the analog circuit solutions. That, however, causes drastic increases in the number of parameters. The solution to this problem is digital control based on parameter transformation, which provides simple management for the end user even for a large numbers of circuit parameters. I present architecture of the analog circuits and the control of the device. Subsequently, I give a detailed analysis of applying parameter transformation to this field.
© 2010 — Akusztikai Szemle Szerkesztősége, Rezidiuum Kft. | elérhetőség | jogvédelem